Home IBM i 30周年 IBM i 30周年 次の30年へ向けたIBMの新たな施策 パートナーはIBM iビジネスをさらに推進 ~「IBM i事業戦略説明会」を開催